Werkwijze

Werkwijze

Aan de hand van diverse factoren bepaalt de oncoloog of je in aanmerking komt voor een thuisbehandeling. Je kunt altijd vragen aan de oncoloog of je eventueel thuis kan worden behandeld. Zodra voor thuisbehandeling is gekozen verwijst de oncoloog je door naar OncoZorg. Echter vindt de eerste kuur altijd in het ziekenhuis plaats. Naar aanleiding van deze eerste kuur wordt een definitieve beslissing genomen of je thuis kan worden behandeld.

Intakegesprek

Nadat je bent doorverwezen door de oncoloog neemt OncoZorg contact op en plannen wij samen een afspraak in voor een intakegesprek. De verpleegkundige, die ook de kuren gaat toedienen, komt bij je thuis voor dit gesprek. Wij streven ernaar dat je één of twee vaste verpleegkundigen krijgt toegewezen. Het doel van het gesprek is om inzichtelijk te krijgen welke behoeften je hebt, vragen te beantwoorden en uit te leggen hoe de zorg thuis in zijn werk gaat. Daarnaast worden enkele documenten ondertekend. Tijdens deze afspraak krijg je ook direct toegang tot het online portal, inclusief uitleg.

Behandelplan

Aan de hand van jouw wensen stelt de verpleegkundige een behandelplan op. Dit plan wordt telefonisch met jou besproken en inzichtelijk gemaakt in het online portaal. Ook stellen wij jouw oncoloog hiervan op de hoogte.

Indien gekozen wordt om van meerdere pijlers gebruik te maken, plannen wij een afspraak voor jou in met onze samenwerkingspartner(s): fysiotherapeutvoedingsadviseur en/of psycholoog. Al deze afspraken zijn inzichtelijk in het online portaal.

Voortraject (indien van toepassing)

Indien je net gediagnostiseerd bent met kanker wil je maar één ding: beter worden! Daarom biedt OncoZorg oncologische fysiotherapie en voedingsadvies al aan vóórdat de behandelingen plaatsvinden. Met als doel dat jij zo fit mogelijk het behandeltraject in gaat.

In het voortraject krijg je over het algemeen twee keer in de week fysiotherapie in een fysiotherapiecentrum bij jou in de buurt. Het voedingsschema is gericht op het binnenkrijgen van de juiste voedingsstoffen die bevorderlijk zijn voor het lichaam om bijvoorbeeld gewichtsverlies te voorkomen.

Start van de behandelingen

Naar aanleiding van de eerste kuur, die heeft plaatsgevonden in het ziekenhuis, heeft de oncoloog jou officieel doorverwezen naar OncoZorg. In het online portaal worden de afspraken van de behandelingen ingepland (hierin wordt rekening gehouden met een tijdvak van één uur om een eventuele uitloop, opgelopen gedurende de dag, te kunnen opvangen). Een halfuur voor aankomst van de verpleegkundige word je middels een notificatie op de hoogte gebracht dat de verpleegkundige onderweg is. Tijdens de behandeling is er voldoende tijd om vragen te stellen aan de verpleegkundige. De verpleegkundige vraagt je elke dag een lastmeter  in te vullen.

Gedurende de behandelingen is het van belang om fit te blijven, wij bieden je de mogelijkheid om de fysiotherapiebehandelingen thuis en/of digitaal te ontvangen. Zodra je weer fit genoeg bent om naar een fysiotherapiecentrum te gaan, worden de behandelingen bij de fysiotherapeut voortgezet.

Na-traject

Na de behandeling stopt de zorg bij OncoZorg niet. OncoZorg blijft fysiotherapiebehandelingen aanbieden totdat je deze begeleiding niet meer nodig hebt. Verder wordt regelmatig geïnventariseerd hoe het met jou gaat en waarbij je hulp of begeleiding kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld van een psycholoog. Ook dit blijft OncoZorg voor jou regelen. Wanneer je geen zorgvragen meer hebt, wordt het traject afgerond.