Verwijzers

Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken is de verwachting dat de zorgvraag de komende jaren toeneemt en daarmee ook de druk op de ziekenhuisfaciliteiten.[1]  Ook het aantal patiënten dat met parenterale systeemtherapie moeten worden behandeld, zal stijgen. Tevens groeit de vraag naar maatwerk onder de patiënten.

Daarbij blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten0rganisaties dat 24% van de (ex)-kankerpatiënten de voorkeur heeft om volledig thuis behandeld te worden en daarnaast geeft 32% aan deels thuis te willen worden behandeld.

 OncoZorg speelt in op deze veranderde vraag naar zorg en richt zich op de thuisbehandeling met chemo-, immuno- en doelgerichte therapie. Dit doet zij in de rol van onderaannemer van ziekenhuizen. Op deze manier blijft de behandelend arts de regie houden én kan OncoZorg binnen de richtlijnen van de zorgaanbieder haar diensten verlenen.

  • Heeft jouw patiënt de wens om kuren thuis te ontvangen, maar bieden jullie dit nog niet aan?
  • Werken jullie momenteel met een pilot maar willen jullie de oncologische thuisbehandelingen structureel aan patiënten kunnen aanbieden?
  • Blijkt oncologische thuiszorg niet rendabel voor het ziekenhuis?
  • Willen jullie opschalen, maar is daarvoor onvoldoende personeel?
  • Of wil je een patiënt doorverwijzen? Lees dan hier onze Position Paper ‘Oncologische thuiszorg’ of neem direct contact met ons op.

[1] Care@Home, Roche / Vintura – Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis? Mei 2019